Polymer Anion

Liên hệ: 0797 391 475 – 0905 425 625

Polymer Anion:

  • Tên hóa học: Polymer Anion.
  • Công thức: CONH2[CH2-CH-]n.
  • Xuất xứ: Anh Quốc.
  • Đóng gói: 25 kg/bao

Tính chất vật lý

  • Dạng bột, màu trắng đục.
  • Hút ẩm mạnh, gặp nước trương nở to ra.
  • Trọng lượng phân tử: 5 – 24.000.000.
  • Có trọng lượng phân tử và độ tích điện khác nhau.
  • Hóa chất Polymer Anion (Anionic Polyacrylamide): Với ứng dụng của polymer, bùn sau xử lý đặc và ít hơn, có thể xử lý trực tiếp. Bên cạnh đó sử dụng polymer còn làm thay đổi rất ít độ pH và tăng rất ít độ muối. Từ đó, cho thấy tính chất đa dụng, tiện lợi của polymer trong xử lý nước thải.

Ứng dụng

Dùng trong công nghiệp xử lý nước thải, nước sinh hoạt. Khi cho polymer vào nước, các hạt keo bị phá vỡ và kết dính với nhau thành các bông cặn và sau đó lắng xuống, giúp loại bỏ ra khỏi nước dễ dàng hơn. Lọc nước, cải thiện chất lượng nước bằng việc giảm các chất rắn lơ lửng trong nước.

Polymer Anion được dùng trong công nghiệp xử lý nước thải, nước uống.