Men vi sinh

Liên hệ: 0797 391 475 – 0905 425 625

Vi sinh xử lý nước thải kị khí  gồm vi sinh vật được phân lặp thích hợp môi trường xử lý nước thải, hoạt tính của các chủng vi sinh vật chứa trong sản phẩm Vi sinh xử lý nước thải kị khí  phù hợp.

– Các chủng vi sinh gồm: Bacillus sp, lactobacillus sp, saccharomycer sp, Aspergillus sp.

– Các enzyme tăng cường xử lý:

–  Xử lý nhanh nguồn nước ô nhiễm

–  Phân giải nhanh chất thải hữu cơ

–  Xử lý làm sạch hệ thống xử lý nước thải

–  Khử mùi hôi chất thải hữu cơ

–  Phân hủy các thành phần khó tiêu như: Protein, Tinh Bột, Xenlluloza, Kitin, Pectin, lipit,…

–  Chuyển hóa thành phần khó tiêu thành dễ tiêu trong nước thải

–  Giảm chỉ số COD, BOD, TSS… khi sử dụng chế phẩm

–  Khôi phục lại hệ vi sinh trong hệ thống xử lý và môi trường

–  Diệt mầm bệnh và các vi khuẩn gây mùi hôi thối

–  Tăng cường sinh khí gas tại các hầm ủ sinh học.

– Vi sinh xử lý nước thải kị khí  gồm một bộ vi sinh vật kị khí thuộc các chi: Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces, Aspergillus,… Giúp phân hủy nhanh trong bể kị khí, ức chế vi khuẩn gây mùi hôi thối. Giúp tăng sự tạo bông và kết lắng của bùn hoạt tính, giảm chỉ tiêu: COD, BOD5, TSS, N, P… hoạt tính ổn định phát triển lâu dài.

– Xử lý chất thải trong điều kiện yếm khí, phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt, công nghiệp.