Hóa chất Polymer Cation

Liên hệ: 0797 391 475 – 0905 425 625

Tính chất vật lý:

Hàm lượng ion : 20% – 30%
Trọng lượng phân tử : 8 – 10 triệu
Tỷ trọng : ≥ 0.63 g/cm3
Thời gian hòa tan : phút ≤ 60
Độ pH 3 – 10
Trạng thái : Dạng hạt, màu trắng
Chất không tan trong nước : ≤0.1%
Độ nhớt ( 0.1% dung dịch ở 20oC) cps 100-150

Tính chất hóa học: 

– Hoạt động trong môi trường acid cũng như bazơ, không làm thay đổi giá trị pH
– Loại bỏ hoặc giảm bớt việc sử dụng muối vô cơ
– Hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn
– Dễ hòa tan trong nước

  • Khi cho Polymer Cation vào nước thải sẽ xảy ra các giai đoạn sau:

– Các hạt keo bị hấp phụ bởi polymer, không còn bền vững, gọi là quá trình keo tụ.

– Các hạt keo bị phá vỡ sẽ kết dính với nhau thành các cục bông nhỏ, sau đó thành cụm to hơn và lắng được, gọi là quá trình kết bông.

2    Nguyên tắc sử dụng:

Polymer Cation được sử dụng trong các quá trình tách lỏng-rắn sau :

– Phân giải cơ học – xử lý bùn vô cơ nhằm tăng hiệu suất, thu hồi chất rắn và tăng chất lượng

– Khả năng lắng – cải thiện việc tạo bông làm cho tốc độ lắng nhanh hơn

– Đông tụ – trợ lắng các phân tử vô cơ và đông tụ các phần tử hữu cơ

– Lọc nước – cải thiện chất lượng nước bằng việc giảm các chất rắn lơ lửng trong nước

– Hòa tan bọt khí – kết quả cho dòng chảy trong hơn và đem lại hiệu suất lớn

– Lọc – cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy

– Loại bỏ phosphate trong nước thải

Trên đây là một số ứng dụng chính. Có thế thu được nhiều lợi ích khi áp dụng các sản phẩm này vào quá trình tách lỏng-rắn bất kỳ.